Nasz zespół


adwokat, mediator Beata Bronowicka
Założycielka kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2002 roku wykonuje zawód adwokata w ramach praktyki indywidualnej. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych dotyczących mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów organizowanych przez Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Mediator wpisana na listę mediatorów w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wiceprezes Stowarzyszenia „Wrocławskie Centrum Mediacji". Członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Autorka publikacji w zakresie mediacji. Włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.


r. pr. Agnieszka Filar-Szott
Agnieszka Filar – Szott ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, kancelarii prawnych, szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2010 została wpisana na listę radów prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu pod nr WR/WR/1985. W chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych ALFA Filar -Szott Spółka partnerska oraz współpracuje z Kancelarią Adwokacką mec. Beaty Bronowickiej „De iure”. Bardzo dobra znajomość języka francuskiego.
 


adwokat Artur Sajnóg
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Rozpoczął Aplikację Adwokacką w 2014 roku w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu i od tego czasu współpracuje z Kancelarią Adwokacką „De Iure". Posiada duże doświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym, które zdobył pracując w jednej z Kancelarii Komorniczych. Interesuje się prawem karnym, gospodarczym oraz windykacją należności w postępowaniach cywilnych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

sylwia larar. pr. Sylwia Lary-Gerszendorf
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 r w ramach własnej praktyki indywidualnej „LARY kancelaria prawna i odszkodowawcza” we Wrocławiu. Specjalistka prawa cywilnego, gospodarczego, spadkowego i administracyjnego. Jako jedna z nielicznych w Polsce zajmuje się sprawami wywłaszczeń.
Od wielu lat ściśle współpracuje z kancelarią mec. Beaty Bronowickiej. Włada językiem angielskim.

Zakres naszych usług to także

NEGOCJACJE
negocjacje

MEDIACJE
mediacje

ARBITRAŻ
arbitraz

ZASTĘPSTWO PROCESOWE
zastepstwo

pełna oferta »