Wspólpraca

Eksperci:

  • Doradca podatkowy Brygida Mizera członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
  • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
  • Stowarzyszenie Wrocławskiego Centrum Mediacji
  • Małgorzata Baran-Kalinowska tłumacz przysięgły języka francuskiego i włoskiego
  • tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  • biuro obrotu nieruchomościami Atrium
  • detektyw, wywiad gospodarczy

Zakres naszych usług to także

NEGOCJACJE
negocjacje

MEDIACJE
mediacje

ARBITRAŻ
arbitraz

ZASTĘPSTWO PROCESOWE
zastepstwo

pełna oferta »